Rabobank Horst Venray

Imkervereniging Horst e.o.

De Imkervereniging Horst en omstreken heeft als doel het bevorderen van de kennis van de bij, zowel van de honingbij als van de wilde bij. Zij doet dit door het geven van verschillende cursussen op dit gebied, het geven van excursies, het uitdragen van deze kennis op scholen en door het zoveel mogelijk naar buiten treden via de pers, het deelnemen aan markten en het openstellen van het gebouw. De vereniging die in dit gebouw gehuisvest is, is een actieve vereniging met 100 leden.

Bestedingsdoel

Het is enorm belangrijk dat jonge mensen zoveel mogelijk in aanraking komen met de natuur. Een van de aspecten hiervan, het weten hoe belangrijk honingbijen en wilde bijen zijn voor ons leven en welzijn, willen we uitdragen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit willen we realiseren door het opzetten van een jeugdcursus in ons gebouw en daarbuiten. De kinderen zullen zoveel mogelijk met praktische werkvormen aan de slag gaan. Daar hoort zeker ook het zelf werken in de bijen bij!
Resultaat:€ 180,60