Rabobank Horst Venray

Stg. Jongerengilde Sevenum

Doelstelling is om aan kinderen in hun vrije tijd gevarieerde mogelijkheden tot ontspanning en ontplooiing te bieden. De activiteiten, speurtochten en proef- en bivakkampen en de grote zomerkampen. Ook zijn er diverse activiteiten o.a. toernooien, outdoor dagen, en survival weekenden.

Bestedingsdoel

In 2020 bestaat het Jongerengilde Sevenum 75 jaar. In dat jaar willen we extra activiteiten gaan organiseren voor onze jeugd. Bv voor het grote zomerkamp.
Resultaat:€ 541,79