Rabobank Horst Venray

Stichting Dorpsraad Vredepeel

Behartigen van alle dorpsbelangen in de ruimste zin van het woord, zowel intern als extern.
Onderhouden van contacten met de gemeente en overige kerkdorpen.

Bestedingsdoel

We willen ons dorpskern herinrichten. Als eerste willen we de speeltoestellen dichter bij het nieuwe terras plaatsen.
Resultaat:€ 48,91