Rabobank Horst Venray

Stichting Dorpsraad Merselo

“Leefbaar Merselo” is een (nu nog) werkgroep die zich inzet voor het welzijn van alle Merselonaren. Deze werkgroep is, mede op initiatief van de Dorpsraad, ontstaan n.a.v. de veranderingen in de maatschappij door de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning.
Voorlopig ligt de focus op mensen die het moeilijk vinden om op eigen initiatief deel te nemen aan activiteiten die er door de Merselose verenigingen in het dorp worden georganiseerd.

Bestedingsdoel

Leefbaar Merselo” heeft, in afwachting van realisering van de nieuwbouw van de nieuwe school annex GAM-gebouw in Merselo, als voorlopige locatie onderdak gevonden in het verenigingsgebouw van heemkundevereniging “’t Raokeliezer”. De wekelijkse activiteiten worden in deze ruimte georganiseerd. Voor deze activiteiten zoekt de werkgroep naar middelen om de activiteiten een actieve, creatieve en communicatieve inhoud te geven. Bovendien willen we een goede opbergruimte c.q. kast voor deze middelen.
Ga naar de website van Stichting Dorpsraad Merselo
Resultaat:€ 199,41