Rabobank Horst Venray

Blitterswijckse Vrouwen Ontmoeten

Vrouwenvereniging

Bestedingsdoel

Mogelijkheden leefbaarheid en contacten en kennis verbreding van de blitterswijckse vrouwen dmv lezingen, activiteiten zoals oa lezing dementie, euthanasie, hartproblemen bij vrouwen en de mogelijkheid vergroten om onderling contact te leggen.
Resultaat:€ 372,48