Rabobank Horst Venray

Heide Zijactief

ZijActief is van oudsher de "boerinnenbond/vrouwenbond" Nu in een moderne jasje maar nog steeds actief voor met name de dames in het dorp. Dit komt ten goede van de samenleving en betrokkenheid door onderlinge contacten.

Bestedingsdoel

We willen graag activiteiten blijven organiseren zoals onze jaarlijkse fietstocht/ uitstapje, informatieve avonden ontspanningsavonden zoals ook een leuke kerstviering. Het is voor een klein dorp toch belangrijk dat er activiteiten in het dorp plaats vinden.
Resultaat:€ 229,51