Rabobank Horst Venray

K.V. 'Klimop'

De vereniging K.V. klimop is een vrouwenvereniging opgericht 28 februari 1963 en op 15 januari 1987 doorgegaan als zelfstandige vereniging. In 2013 vierden we ons 50 jarig bestaan. Voor onze leden maken we ieder jaar opnieuw een jaarprogramma waar we zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen. Het programma bestaat uit informatieve, educatieve, en creatieve avonden. In de maanden juni en juli wordt er ook gefietst . Ook maken we ieder jaar een dagtocht per fiets of bus.

Bestedingsdoel

Afhankelijk van het te besteden bedrag dat wij als vereniging toegewezen krijgen van Rabobank, zullen wij bekijken hoe we dit gaan besteden in ons bovengenoemde nieuwe programma voor 2020, of onder vermelding van RaboClubsupport een extra activiteit kunnen organiseren. Vorige bedrag hebben we besteed aan rondrit per huifkar met gids van waterschap/limburgs landschap door het ontwikkelingsgebied ooyen/wanssum van Mooder Maas.
Resultaat:€ 278,42