Rabobank Horst Venray

Oostrum Zijactief

Wij zijn een vereniging van actieve vrouwen met ca. 116 leden. Wij organiseren ca. 2x per mnd een gezellige, ontspannende of informatieve ledenavond. Deze wordt gehouden in d'n Oesterham in Oostrum. Er is een grote variatie in ons programma, dat onder de leidraad van drie "Ö"s wordt samengesteld: Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning. Het zijn leerzame én gezellige bijeenkomsten. Elk jaar organiseren we een fietsdagtocht met picknick. Door het jaar vinden diverse excursies plaats.

Bestedingsdoel

Bij het samenstellen van ons jaarlijks programma, hanteren we een aantal uitgangspunten; onder andere dat de gekozen thema's bijdragen aan: cultuur overdracht - kennis van en over educatie - nieuwe inzichten in vrije tijdsbesteding, zoals sport en recreatie - eigentijdse ontwikkelingen, zoals duurzaamheid en leefbaarheid - maatschappelijke betrokkenheid vergroten, zoals actief burgerschap - besef over het belang van een gezonde leefstijl.
Resultaat:€ 470,30