Rabobank Horst Venray

Stichting Leergeld Venray

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen. Leergeld biedt daarom kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit de gemeente Venray om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om meegaan op een schoolreisje of excursie, over voldoende leermiddelen kunnen beschikken, maar ook om op een fiets naar school te kunnen gaan en een laptop om huiswerk te kunnen maken.

Bestedingsdoel

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt er bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dan ook dat alle kinderen mee kunnen doen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”
Ga naar de website van Stichting Leergeld Venray
Resultaat:€ 289,71