Rabobank Horst Venray

Stichting Meterikse Kermis

Stichting Meterikse kermis is een initiatief van 6 jongeren uit het gelijknamige dorp. Zij misten een groot zomer dorpsfeest waaraan iedereen, van 0 tot 100 jaar, aan kan deelnemen. In 2016 is de eerste editie georganiseerd onder de paraplunaam Meterikse Kermis. Een kermis heeft Meterik tot die tijd nooit gehad. De Meterikse Kermis staat bol van activiteiten, zoals de attracties, randactiviteiten, seniorenochtend en ruimte voor verenigingen. Tijdens de kermis zijn ca. 120 vrijwilligers actief.

Bestedingsdoel

In tegenstelling tot de andere dorpen moeten wij als stichting de kermis in Meterik zelf organiseren. Dat wil zeggen zelf de contacten leggen met exploitanten en ook zelf de exploitanten betalen. In de traditionele kermisdorpen worden deze betaald door de gemeente. Hier was bij onze opstart geen ruimte meer voor. Om toch de dure attracties, en zo de jongste jeugd het weekend van het jaar te geven, naar Meterik te kunnen halen zijn wij zeer afhankelijk van initiatieven zoals de Rabo Clubsupport.
Resultaat:€ 519,21