Rabobank Horst Venray

Stichting Neej Vors

Stichting Neej Vors organiseert sinds 2014 onder de naam 'Kermis Vors' een dorpskermis in Broekhuizenvorst. Dat betekent drie dagen feest, waar elke doelgroep bij betrokken wordt. Kermis Vors streeft ernaar om de leefbaarheid in Broekhuizenvorst te vergroten door verbinding te zoeken tussen heel jong, heel oud, en alles daar tussenin!

Bestedingsdoel

Een van de meest kostbare onderdelen van het organiseren van een dorpskermis is het faciliteren van passende en interessante attracties voor de jeugd. Omdat Kermis Vors geen steun krijgt van de gemeente nemen wij het huren van kermisattracties geheel voor eigen rekening. Om de jeugd zoveel mogelijk bij het feest te betrekken zijn dit soort attracties cruciaal. De bijdrage van de ClubSupport campagne is een flinke steun in de rug bij het vinden van attracties voor de jeugd!
Ga naar de website van Stichting Neej Vors
Resultaat:€ 443,96