Rabobank Horst Venray

Dorpsraad Wellerlooi

Jeu de Boules wordt in Wellerlooi gespeeld door een groep van 15/20 senioren. Bij goed weer wordt dit spel door hen wekelijks gespeeld. De Baan is een tiental jaren geleden aangelegd uit middelen afkomstig van de provincie en de gemeente.

Bestedingsdoel

De Jeu de Boules baan is na tien jaar aan renovatie toe. Daar er al die jaren geen formele vereniging is geweest, hebben de spelers daarvoor zelf niet de middelen opgebouwd. De dorpsraad Wellerlooi wil daarom deze groep spelers helpen deze Jeu de Boules baan te vernieuwen.
Resultaat:€ 221,98