Rabobank Horst Venray

Stichting Heemkunde Hegelsom

Stichting Heemkunde Hegelsom heeft als doel om zich met diverse vrijwilligers o.a. in te zetten voor het behoud en onderhoud van cultuur en monumenten in Hegelsom om zo de geschiedenis van Hegelsom te bewaren / veilig te stellen. En dit tevens ook via de website of d.m.v. tentoonstellingen / presentaties aan belangstellenden te laten zien.

Bestedingsdoel

Aanschaf van archiefbenodigdheden en tentoonstellingsmateriaal voor presentaties en onderhoud van de website.
Ga naar de website van Stichting Heemkunde Hegelsom
Resultaat:€ 285,94