Rabobank Horst Venray

Stichting Archief de Loi

Stichting Archief de Loi is een club van enthousiaste leden en vrijwilligers die als doel hebben de geschiedenis van Wellerlooi veilig te stellen en toegankelijk te maken. De stichting beswchikt over een eigen ruimte in MFC 't Luukske waar reeds verzamelde documenten en foto's worden gerangschikt en opgeborgen. Dit opbergen geschiedt deels ook digitaal.

Bestedingsdoel

Voor het digitaliseren van ons archief maken we gebruik van een computer, een laptop en een scanner. Om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen hebben we dringend behoefte aan een tweede laptop.
Resultaat:€ 274,66