Rabobank Horst Venray

Stichting Heemkunde Meterik

Stichting Heemkunde Meterik is in 2017 opgericht. Meterik is een dorp met een lange en rijke historie en Heemkunde Meterik wil de geschiedenis in al zijn facetten zichtbaar maken voor alle (oud)inwoners en andere belangstellenden.
Feiten/gebeurtenissen, verhalen, foto’s etc. zullen digitaal verwerkt worden, zodat iedereen thuis op de computer zaken kan bekijken en nalezen. We informeren de inwoners ook door middel van artikelen in 't Krèntje, presentaties en informatieborden.

Bestedingsdoel

Heemkunde Meterik wil de Meterikse bevolking informeren over de rijke historie van Meterik. Dit willen we bereiken door het plaatsen van informatieborden en het opzetten van een duidelijke, gebruiksvriendelijke en informatieve website. Gezien onze beperkte financiële middelen zijn we erg blij met uw steun. Alvast hartelijk bedankt.
Resultaat:€ 263,37