Rabobank Horst Venray

Stichting Museum 'De Locht'

Openluchtmuseum de Locht heeft als doel het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en teelten in de tuinbouw, in zonderheid de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen, bewaren en archiveren van kennis over en het uitbeelden.

Bestedingsdoel

Zowel jong als oud willen we met ons unieke openluchtmuseum met het plattelandsleven kennis laten maken. Met o.a. filmpjes willen het verhaal vertellen/laten zien over verschillende onderdelen in Openluchtmuseum de Locht (asperge, champignons, glastuinbouw, plattelandsleven en textiel). Dit plan vraagt een investering van € 7500,==. Wij rekenen op uw steun !
Resultaat:€ 440,20