Rabobank Horst Venray

Stg. Peelmuseum America

Het Peelmuseum verzamelt, documenteert en exposeert wetenswaardigheden en werktuigen van eind 19e en begin 20ste eeuw die betrekking hebben op het wonen en werken in de Peel tijdens de turfwinning en ontginning van de Peel.

Bestedingsdoel

De beamer is een hulpmiddel om foto's en filmmateriaal beter te kunnen tonen aan de bezoekers.
Resultaat:€ 432,68