Rabobank Horst Venray

Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Ne

De stichting zoekt vrijwilligers die betrokken kunnen worden bij de begeleiding van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en legt contacten met organisaties en groepen die hulp van vrijwilligers nodig hebben bij de uitvoering van hun activiteiten

Bestedingsdoel

De stichting draagt met inschakeling van vrijwilligers zorg voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking bij de deelname aan activiteiten, zoals dagtochten en vakanties. Zij regelt bovendien de voorlichting aan die vrijwilligers voor de ondersteunende taken
Resultaat:€ 173,07