Rabobank Horst Venray

Nat. Ver. De Zonnebloem Afd. Venray

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waar mensen met een lichamelijke beperking vanzelfsprekend en zonder meer praktische zorgen dan ieder ander, aan kunnen deelnemen. Doel is, met name door de inzet van vrijwilligers, het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen, vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen.

Bestedingsdoel

Het mogelijk maken van sociale en recreatieve activiteiten voor de Zonnebloemdeelnemers van de Regio Venray
Ga naar de website van Nat. Ver. De Zonnebloem Afd. Venray
Resultaat:€ 605,75