Rabobank Horst Venray

Stichting Parochiehuis

De stichting is opgericht met als doel “het oprichten c.q. overnemen, in stand houden en exploiteren van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan lokaalruimte voor activiteiten van plaatselijke bonafide organisaties en instellingen, werkzaam op geestelijk, maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein”.

Bestedingsdoel

Ons Parochiehuis is hard toe aan een schilderbeurt, als onderdeel van het groot onderhoud van het gebouw.
Ga naar de website van Stichting Parochiehuis
Resultaat:€ 124,16