Rabobank Horst Venray

Stg.Vrienden van Sevenheym

Voor de bewoners van Sevenheym en de Zorgwoningen het leven veraangenamen met grote en kleine dingen waar geen budget voor is.

Bestedingsdoel

Zinvolle besteding en veraangenaming van vrije tijd in de vorm van bijv. wandelingen, uitstapjes, gezellige activiteiten en aandacht voor cultuur van verleden en heden.
Resultaat:€ 620,80