Rabobank Horst Venray

Stichting De Hoefslag

Stichting de Hoefslag is een verenigingsgebouw waar alle clubs en verenigingen van Veulen tegen geringe vergoeding hun activiteiten mogen organiseren. Dit zijn o.a. de KBO, Vrouwen Samen Sterk, de joekskapel, aerobic club, jongerensoos en de jeugdclub. Stichting de Hoefslag wordt gerund door vrijwilligers.

Bestedingsdoel

Dit jaar wordt 75 jaar bevrijding Veulen gevierd d.m.v. een belevingstocht per huifkar door het Veulen.
Op de huifkar worden er diverse verhalen en anekdotes verteld. Verder zal er tijdens de tocht op diverse locaties een waargebeurd verhaal nagespeeld worden waarbij inwoners van jong tot oud hun medewerking verlenen. Dit alles belooft een indrukwekkende belevenis te worden, maar kost ook veel geld. Stg.de Hoefslag wil de organisatie daarom graag via Rabo ClubSupport een mooi bedrag schenken.
Resultaat:€ 496,64