Rabobank Horst Venray

NVZ Afd. Horst

De Zonnebloem zet zich in voor mensen, die door hun fysieke beperkingen minder goed deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten zonder begeleiding en daardoor dreigen te vereenzamen

Bestedingsdoel

Bezoekwerk en door vrijwilligers begeleide activiteiten organiseren voor mensen met fysieke beperkingen die door hun handicaps dreigen te vereenzamen in de kernen Horst-Lambertus, Horst-Norbertus, Hegelsom, Meterik, America, Griendtsveen en op kleine schaal in Melderslo
Resultaat:€ 504,16