Rabobank Horst Venray

LKV Afdeling Sevenum

Wij zijn een vereniging voor vrouwen uit Sevenum.

Bestedingsdoel

Het LKV biedt haar leden een programma over diverse onderwerpen en activiteiten waarbij de vrouw centraal staat. We besteden aandacht aan wisselende thema's. (maatschappelijk, gezondheid, millieu e.a.)
Resultaat:€ 240,79