Rabobank Horst Venray

K.B.O. Afdeling Sevenum

De KBO Sevenum maakt zich sterk voor een zorgzame samenleving. We werken aan een samenleving, waarin alle generaties elkaar respecteren en oog voor elkaar hebben. We behartigen de belangen van senioren en streven naar een vermindering van de eenzaamheid onder ouderen.
We geven advies en informatie over o.a. gezondheid, wonen, welzijn, vervoer en financiƫn. Ook bieden we activiteiten, die de senior in de gelegenheid stelt op een gezellige en ongedwongen manier gelijkgestemden te ontmoeten.

Bestedingsdoel

- Met het maatjesproject koppelen we vrijwilligers aan kwetsbare ouderen. Door inzet van een maatje proberen we senioren te stimuleren mee te doen met activiteiten en hun netwerk te verbreden. We willen tevens het vervoer van minder mobiele senioren zodanig regelen dat ze kunnen deelnemen aan activiteiten.
- Er is niet altijd een geluidsinstallatie en goede beamer voorhanden. Een eenvoudige installatie en visuele ondersteuning ondersteunt de communicatie met onze (vaak slechthorende) leden.
Resultaat:€ 1.192,68