Rabobank Horst Venray

KBO Afdeling Leunen

KBO Leunen is een vereniging voor mensen van 50 jaar en ouder waarvoor, gedurende het jaar, educatieve activiteiten worden georganiseerd. Dit bevordert de saamhorigheid en de leefbaarheid van ouderen in de gemeenschap.

Bestedingsdoel

* organiseren van culturele dagen en middagen;
* houden van informatieve bijeenkomsten (zoals b.v. erfrecht, dementie, eenzaamheid, verkeersveiligheid e.d.);
* het organiseren van fietstochten en bewegingsactiviteiten voor ouderen;
* het regelen van sportactiviteiten als sjoelen en jeu de boulen.
Resultaat:€ 925,55