Rabobank Horst Venray

KBO-Limb.afd. Sint Goar

KBO Sint Goar is een gezonde ouderenvereniging. Wij hebben nu 279 leden. Naast onze wekelijkse activiteiten zoals biljarten, kaarten, handwerken & knutselen, bridgen, gymnastiek, jeu de boules, Groen groep en koersbal, organiseren we één keer per maand een eetpunt. 8 x per jaar wijnproeven en één keer per jaar hebben we onze fietstocht. Verder hebben we onze jaarlijkse busreis. Op sociaal en maatschappelijk gebied organiseren wij lezingen en excursies.

Bestedingsdoel

Het geld wordt in gezet voor de leefbaarheid in het dorp, ook niet leden kunnen gebruik maken van onze diensten. Vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen.
Resultaat:€ 669,71