Rabobank Horst Venray

Seniorservice

Seniorservice Venray is een vereniging, waarvan het bestuur haar teamleiders stimuleert om hun kennis, kunde en ervaring op het gebied van beroep, vakmanschap of hobby op een vakkundige manier over te dragen aan volwassenen van alle leeftijden met als doel deze kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. Wekelijks bezoeken ruim 350 deelnemers de diverse activiteiten zoals glasbewerken, schilderen, Engelse taal en houtbewerking. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd van € 37,50 per jaar.

Bestedingsdoel

Tijdens de jaarlijkse Open Dag op zaterdag 14 september 2019 is de nieuwe naam van Seniorservice Venray onthuld: DOEN! Activiteitencentrum Venray. Met deze nieuwe naam slaan wij ook een andere weg in, gericht op uitbreiding van activiteiten en nieuwe doelgroepen waaronder jongere senioren. Daarvoor zijn ook investeringen nodig in de vorm van interne verbouwing/aanpassing van het gebouw, een nieuwe keramiekoven, vernieuwde website en aanschaf van een beamer.
Ga naar de website van Seniorservice
Resultaat:€ 485,35