Rabobank Horst Venray

Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan

De Schutterij heeft als hoofddoel zich in te zetten om het cultureel-historisch erfgoed in stand te houden en uit te breiden en is daarnaast dienstbaar aan de gemeenschap.

Bestedingsdoel

Met de gelden gaan wij trachten om meer jeugd te werven en te behouden, dit gebeurt (mede) door de organisatie van het Internationaal Verbroederingstreffen en de benadering van het onderwijs.
Ga naar de website van Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan
Resultaat:€ 218,22