Rabobank Horst Venray

De Piƫlboulers

83 leden, veelal ouderen, spelen in groepen, verdeeld over de hele week, een aantal uren jeu de boules. Niet alleen het bewegen, maar ook de sociale contacten, zijn voor hen erg belangrijk.
Zij mogen buiten hun groepstijden natuurlijk ook vrijblijvend een balletje komen gooien. Wij houden ook regelmatig toernooien, waar veel leden aan deelnemen.

Bestedingsdoel

de kantine is niet groot en met mooi weer kan er ook buiten op het terras, dat aangelegd is door eigen leden, een drankje genuttigd worden. maar dat terras behoeft enige aankleding en oppimpen. Ook in een kantine zijn vaak dingen nodig, zoals glaswerk etc.
Hiervoor zou een bijdrage van Rabo Clubsupport heel welkom zijn.
Resultaat:€ 549,31