Rabobank Horst Venray

Stg een Bouledrome v. Venray e.o.

Gelegenheid geven aan jeugd en ouderen om deze balsport tegen een betaalbare contributie voor iedereen toegangkelijk te maken, zowel op recreatief vlak als in competitieverband. Deze sport kan vrijwel door iedereen zowel met als zonder handicap gespeeld worden. Iedere dag kan men terecht op de accommodatie zowel op de binnen als buiten banen.

Bestedingsdoel

Op dit moment klagen er mensen over de galm in de hal. Hiervoor willen we wat doen aan de akoestiek in de hal. Dit is een investering om door middel van extra plafondplaten het geluid tot een minima te reduceren. Hierdoor zal de galm afnemen en is het prettiger om binnen te spelen ook voor deze mensen.
Ga naar de website van Stg een Bouledrome v. Venray e.o.
Resultaat:€ 447,73