Rabobank Horst Venray

Stichting BurgerTop Venray

BurgerTop Venray is de afgelopen 3 jaar actief binnen de gemeente Venray. Het laatste jaar heeft voor de stichting in het teken gestaan van omschakeling. We hebben de missie en visie van de stichting bijgeschaafd en een nieuw doel gesteld. BurgerTop Venray is ook bekend onder de naam RooyIn. RooyIn faciliteert ontmoetingsmomenten tussen verenigingen, vrijwilligers en initiatiefnemers om kennis, informatie en vragen met elkaar te delen. Samen kom je net iets verder dan alleen.

Bestedingsdoel

RooyIn is druk bezig om ontmoetingsmomenten te faciliteren. Zowel online als offline. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. Het bedrag zal geïnvesteerd worden in het faciliteren van ontmoetingsmomenten. Daarnaast is RooyIn aan het onderzoeken hoe een online ontmoetingsomgeving eruit zou kunnen/moeten zien. Hier zal mogelijk een deel in geïnvesteerd kunnen worden om dit middel verder te helpen.
Ga naar de website van Stichting BurgerTop Venray
Resultaat:€ 33,86