Rabobank Horst Venray

Ponyclub De Dravertjes

Het doel van de vereniging is de paarden- en ponysport op een prettige en verantwoorde manier over te brengen op onze leden, met respect voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat ruimte is voor recreatief alsook prestatief rijden.

Bestedingsdoel

Dak van het clubgebouw is in vrij slechte staat en moet daarom dringend aangepast/verbeterd worden om daarna nog jaren mee te kunnen.
Resultaat:€ 165,55