Rabobank Horst Venray

Paardenvrienden America

We zijn een actieve vereniging die wekelijks rijles volgt op een eigen accommodatie. Verder wordt er deelgenomen aan wedstrijden en natuurlijk wordt er ook tijd vrij gemaakt voor gezelligheid.

Bestedingsdoel

Komend jaar mogen wij weer leuke activiteiten verzinnen voor de leerlingen van basisschool de wouter tijdens koningsdag. Wij willen daarbij kijken dat de kinderen actief bezig zijn en ook connectie zoeken met onze sport.
Resultaat:€ 75,25