Rabobank Horst Venray

Paardensportvereniging St. Joris Meterik

Ruiterclub St. Joris Meterik bestaat vanaf 1934, 85 jaar inmiddels. Helaas loopt ook bij onze vereniging, evenals alle andere verenigingen in de dorpen, het ledenaantal terug. De aanwas van ponyruiters is dermate gering dat hiervoor wordt samengewerkt met Wittenhorst. Bij de paarden zijn er nog verschillende leden actief. Ons oefenterrein ligt er prachtig bij en wordt niet alleen gebruikt door onze eigen ruiters maar ook door leden van RV Wittenhorst. St. Joris is en blijft een actieve club.

Bestedingsdoel

De afrastering van ons oefenterrein is nodig toe aan renovatie. Het vervangen van de houten palen heeft prioriteit nummer één, om de veiligheid van paard en ruiter te garanderen.
Resultaat:€ 94,06