Rabobank Horst Venray

E.H.B.O. Afd. Lottum

De vereniging stelt zich ten doel te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Bestedingsdoel

Onze vereniging houdt zich bezig met geven van herhalingslessen voor de leden. Opzetten van nieuwe EHBO cursussen voor geĆÆnteresseerden. Verder houden wij ons bezig met hulpverlening op evenementen waarvoor we vaak nieuwe verbandmateriaal nodig hebben. Zonder financiĆ«le steun kan dit alles niet.
Resultaat:€ 308,52