Rabobank Horst Venray

Stg. Vrienden van de Kon. Harmonie

De stichting is ontstaan om geld bij elkaar te vergaren voor de harmonie. We proberen sponsors te krijgen en organiseren ieder jaar de kindermarkt. We zijn met 10 kernleden die dit samen proberen te realiseren.

Bestedingsdoel

We geven geld aan de jeugdharmonie om op een leuke manier samen muziek te kunnen maken door bv aan een muziekweekend bij te dragen. Voor een concours heeft de harmonie soms speciale instrumenten nodig. Daar dragen we aan bij. Niet ieder lid kan zijn muziekinstrument kopen en dan mogen ze dat lenen van de harmonie. Bv voor een bas ben je al snel €8000 kwijt.
Resultaat:€ 199,41