Rabobank Horst Venray

Stg. Vrienden Hospice Zenit

Faciliteren in behoeften gasten en vrijwilligers van Hospice Zenit.

Bestedingsdoel

Wij faciliteren in behoeften die er zijn maar niet binnen de formele, verzekerde exploitatie passen met het oog op de gasten en de vrijwilligers van Hospice Zenit!
Resultaat:€ 1.418,43