Rabobank Horst Venray

KBO St. Gertrudis Lottum

KBO Lottum is een vereniging van en voor ouderen om de belangen van ouderen te behartigen.

Bestedingsdoel

Diverse activiteiten organiseren voor ouderen, om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen.
Resultaat:€ 357,43