Rabobank Horst Venray

KBO America

KBO Limburg, afdeling America, is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. . Het is onze taak alle senioren in America een gezicht te geven.
KBO America Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 20 vrijwilligers zijn actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren in America.

Bestedingsdoel

KBO America wil voor de ouderen in de gemeenschap activiteiten organiseren waarvoor het budget niet altijd toereikend is. Om deze mensen toch te kunnen laten genieten van de prachtige cultuur die onze regio biedt en daarmee samenhangende activiteiten, Zijn zij mede afhankelijk van subsidies en giften.
Ga naar de website van KBO America
Resultaat:€ 327,33