Rabobank Horst Venray

KBO Afdeling Venray

De afdeling is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van ouderen te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.

Bestedingsdoel

Wij organiseren door het jaar heen diverse themamiddagen waaraan al onze leden naar keuze kunnen deelnemen.
Resultaat:€ 839,02