Rabobank Horst Venray

Dorpscooperatie America U.A.

De Dorpscoöperatie America behartigt de zakelijke kant van diverse vrijwillige activiteiten in America: Vervoer in America, de Hoêskamer, Koersbal, AED/reanimatiecursus, Computerclub, Het Eetpunt en het Repair-café. Er zijn gesprekken om nog meer activiteiten bij de coöperatie onder te brengen. De coöperatie is VAN America en VOOR America.

Bestedingsdoel

Door onze aanpak zorgen we voor -minder belasting van vrijwilligers, - continuïteit van activiteiten en solidariteit tussen verschillende deelnemende activiteiten. We willen voor de deelnemers aan de activiteiten de kosten zo laag mogelijk houden, en proberen daarom de algemene organisatiekosten zoveel mogelijk gedekt te krijgen door subsidies of sponsoring.
Resultaat:€ 255,84