Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Motorsportvereniging Sint Anthonis

MSV sint Anthonis is aktieve motorcrossclub die wedstrijden en trainingen organiseert.
waarbij gelet wordt op veiligheid en milieu

Bestedingsdoel

het aanpassen van circuit en zoadt er zo veiligmogelijk en milieu bewuste manier gecrosst kan worden en zodoende het zwart rijden in de omringende bossen te voorkomen
Resultaat:€ 626,42