Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

RK Gemengde Zangver. St. Caecilia

Wij zijn een gemengd koor met 60 leden. Het doel dat we nastreven is de beoefening van de zangkunst op een zo hoog mogelijk peil te brengen, de leden de gelegenheid te geven zich in de zangkunst te ontwikkelen, en door publieke optredens de zangkunst onder de aandacht te brengen van de inwoners van Ottersum, die van de gemeente Gennep en andere belangstellenden.

Bestedingsdoel

aanschaf van 2 banners met daarop het logo en de naam van onze verenging die we tijdens optredens kunnen plaatsen. Daarnaast willen we graag nieuwe bladmuziek aanschaffen en alle bladmuziek digitaliseren.
Resultaat:€ 464,02