Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Slagwerkgroep Linden

Onze club bestaat uit jong en oud en de leden komen, behalve uit Linden, uit diverse omliggende dorpen. Wij vinden het belangrijk muziek te spelen die onze leden aanspreekt. Er is een grote saamhorigheid bij onze club. Wij staan voor gezelligheid en willen muzikaal vooruit. Wij maken allerlei soorten muziek: zoals Latijns-Amerikaans, nummers van bekende drummers, bekende hits etc. Ons instrumentarium bestaat o.a. uit: drums, pauken, conga’s, bongo’s, toms en kleine percussie-instrumenten.

Bestedingsdoel

voor de aankoop van nieuwe instrumenten en het betaalbaar houden van de contributie.
Resultaat:€ 284,21