Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Fanfare H. Agatha

De Fanfare is een kleine maar actieve vereniging van en voor het dorp Sint Agatha. Waar de inwoners om wat voor reden dan ook bijeen komen is de fanfare vaak aanwezig voor de muzikale opluistering en draagt zo bij aan de verbinding tussen mensen

Bestedingsdoel

We zijn bezig met de voorbereidingen van een grote ledenwervings-project. Daarbij betrekken we de plaatselijke basisschool, ouders van de leerlingen, (nieuwe) dorpelingen en oud leden. Onder deskundige begeleiding wordt samen musiceren gestimuleerd, waarbij vooral het plezier hebben voorop staat. We hopen zo ook uiteindelijk talenten te ontdekken en bij de fanfare te betrekken.
Ga naar de website van Fanfare H. Agatha
Resultaat:€ 742,43