Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Harm./Tamb. korps Semper Unitas

Harmonie en Tamboerkorps Semper Unitas is een enthousiaste vereniging met een harmonieorkest, slagwerkgroep en een tak waarbinnen de opleiding van muzikanten centraal staat. Naast verschillende concerten/activiteiten binnen het dorp en gemeente, is Semper Unitas ook daarbuiten actief met allerlei muzikale uitdagingen en projecten.

Bestedingsdoel

De jeugdopleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de muzieklessen krijgen de leerlingen de kans om in een samenspelgroep en opleidingsorkest te leren om samen muziek te maken. Ook is er aandacht binnen de opleiding voor Algemene Muziekvorming (AMV) om kinderen enthousiast te maken voor alles wat met muziek te maken heeft.
We willen graag binnen de jeugdopleiding ons verder ontwikkelen om te zorgen dat leerlingen veel plezier en uitdaging beleven aan het maken van muziek.
Ga naar de website van Harm./Tamb. korps Semper Unitas
Resultaat:€ 986,04