Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Grenslandmannenkoor

De vereniging is opgericht op 25 oktober 1982 en heeft ten doel om door het beoefenen en bevorderen van de zangkunst bij te dragen aan het cultureel-maatschappelijk leven in de gemeenschap.

Bestedingsdoel

De vereniging tracht een bedrag te verwerven voor het realiseren van een groots opgezet internationaal concert dat op zondag 6 december 2020 zal plaatsvinden in de aula van het "Collegium Augustinianum Gaesdonck", de scholengemeenschap/internaat gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de grensovergang Siebengewald/Gaesdonck. Dit concert - dat in het teken zal staan van de voorbereiding op Kerstmis/Nieuwjaar - wordt georganiseerd in samenwerking met het Kolpingchor uit het naburige Goch.
Resultaat:€ 411,81