Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Het Overloons Toneel

Wij zijn een Toneelvereniging met een lange traditie en bestaan al meer dan honderd jaar. (sinds 1906)
Jaarlijks brengen wij een avondvullend stuk.Dit jaar een komisch blijspel: Een dubbele agenda.
Uitvoeringen zullen plaats vinden november in De Pit(Overloon) en Het Weijertheater (Boxmeer).

Bestedingsdoel

Bijdrage in onkosten van decor.
Ga naar de website van Het Overloons Toneel
Resultaat:€ 556,82