Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Gem.Zangv.De Maasklanken St.Agatha

Wij zijn een Gemengde zangvereniging en we zingen 2 X in de maand in de kerk van Sint Agatha. Verder zingen we voor woongroepen, of tehuizen.

Bestedingsdoel

Wij moeten voor onze repetitie een organist inhuren. Dit drukt op ons budget, daarom zou een gift ons enorm helpen.
Resultaat:€ 313,21